De website www.subsidies-warmtepomp.nl maakt gebruik van cookies. Kom hier meer te weten over ons cookiebeleid.

Subsidie warmtepomp

We leven in een tijd waar niet alleen bedrijven en overheidsinstanties worden aangemoedigd om duurzamer te worden maar ook particulieren en huishoudens worden geacht hun steentje bij te dragen als het gaat om duurzaamheid en energiebesparing. De manier waarop wij gas, licht en warmte opwekken is niet langer verantwoord in een maatschappij die steeds ‘groener’ word. De Nederlandse overheid maakt deze ontwikkeling en alle gevolgen die daaraan vast zitten bevorderlijk door middel van verschillende subsidies op energiebesparende maatregelen.

Ecologisch voordeel warmtepompen

Een inventie die een hoop kan bijdragen aan deze doelstellingen zijn warmtepompen. Er zijn verschillende subsidieregelingen voor de aanschaf en installatie van waterpompen die prima toepasbaar zijn voor Nederlandse woningen en huishoudens als een duurzaam alternatief voor de verwarming van water. Het gebruik of de installatie van warmtepompen kent vele financiële en ecologische voordelen. Het is van belang dat je een goed overzicht krijgt van de mogelijkheden die waterpompen met zich mee brengen en op welke subsidies je aanspraak maakt.

Het doel en het nut van warmtepompen

Zoals eerder uitgelegd dienen warmtepompen een duurzaam en ecologisch verantwoord doel. Maar wat zijn warmtepompen nou eigenlijk en wat voor doel dienen ze in een woning? Voordat je gaat oriënteren naar subsidies is het goed om te weten hoe een warmtepomp relevant kan zijn voor jouw woning en leefsituatie en hoe het kan bijdragen aan andere energie opwekkende middelen in je huis. Warmtepompen zijn pompen die voor verwarming van water zorgen. Door middel van een motorisch systeem wordt er warmte opgewaardeerd tot een redelijke en gebruiksvriendelijke temperatuur.

Warmtepompen halen deze warmte uit de lucht, grond en grondwater. Op deze manier krijg je voor weinig stroom een hoop warmte terug. In combinatie met duurzame stroomopwekking van de zon of de wind is dit een extra duurzame manier om energie op te wekken en warmte te genereren.

Het is zelfs zover dat bepaalde waterpompen totaal elektrisch zijn en deze zijn ook een stuk goedkoper. Warmtepompen zorgen voor verwarming en sommige waterpompen werken ook uitstekend samen met bijvoorbeeld cv-ketels. Mocht de nood naar warmte hoger liggen dan normaal dan kan de ketel bijspringen en de waterpomp helpen met het genereren van warmte.

Functies van radiatoren

De warmte van warmtepompen worden in je huis afgegeven door middel van radiatoren. Er zijn verschillende radiatoren beschikbaar met ieder hun eigen functies. Zo heb je radiatoren voor vloer en wandverwarming die met een lagere temperatuur verwarmen en verschillende standen hanteren. Hierdoor kan je goed afstemmen op hoeveel warmte je daadwerkelijk nodig hebt. Zo ga je zorgvuldig en duurzaam met je warmte en energie om en betaal je nooit meer dan dat je nodig hebt. Nederland is een van de landen die erg enthousiast is over het gebruik van warmtepompen en er veel aan doet om deze in zoveel mogelijk huishoudens te laten installeren. Dit jaar zijn er zo’n 250.000 huizen die gebruik maken van de warmtepomp. Dit aantal is constant aan het groeien en door middel van meer aandacht, financiering en subsidie zal dit aantal de komende jaren flink gaan stijgen.

Doordat er meerdere opties zijn die allen unieke en uiteenlopende functies met zich meebrengen kan je een hoop energiekosten besparen met het gebruik van een waterpomp. Of je de waterpomp nu elektrisch wilt laten lopen of wilt combineren met een HR of cv ketel. De installatie van een waterpomp zal jouw huishouden niet alleen duurzamer en groener maken maar ook financieel een stuk sterker maken.

Subsidie voor de particuliere gebruiker van waterpompen

De particuliere gebruiker van een waterpomp krijgt van de overheid alle benodigde aanmoediging en financiële steun om over te stappen naar duurzaamheid en een verantwoorde manier om stroom, warmte en energie op te wekken. Dit jaar kent een hoop nieuwe ontwikkelingen en subsidieregelingen die de particulier op weg kunnen helpen naar duurzaamheid. Je krijgt een minimum bedrag van €500 euro bij aanschaf van een of meer waterpompen, boilers, bioketels en pelletkachels. Deze apparaten helpen de uitstoot van CO2 aanzienlijk te verminderen en verwarmen je huis tegen veel lagere kosten.

Subsidieprocedures

De procedure werkt als volgt: Als eerste moet je een apparaat of installatie kopen die in aanmerking komt voor de betreffende subsidie. Daarna moet je binnen 3 maanden nadat je de koopovereenkomst hebt gesloten een officiële aanvraag indienen. Je moet hierbij rekening houden met dat je geen voorschot in ontvangst krijgt en dus afhankelijk bent van de storting van de gehele subsidie.

Meestal duurt de beslissing 8 weken en krijg je een week na de beslissing jouw subsidie op jouw rekening gestort. Het is mogelijk dat als je meerdere apparaten hebt gekocht je meerdere subsidies kan aanvragen. Wel is het zo dat je per apparaat maar eenmalig subsidie aan kan vragen. Uiteraard zijn er als particulier bepaalde voorwaarden waar je aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze subsidiëring. Hieronder volgt een illustratie waar je op moet letten bij het aanvragen van een subsidie voor een waterpomp of boiler:

  • je moet het apparaat na 1 januari 2016 hebben aangeschaft om in aanmerking te komen voor deze subsidie
  • zoals eerder aangegeven heb je uiterlijk 3 maanden na aankoop de tijd om een aanvraag voor subsidie in te dienen
  • het is ook belangrijk dat je de apparaten en installaties al volledig hebt betaald en het apparaat al in gebruik hebt op het moment dat je een subsidie aanvraagt. Ook dient hiervoor een bevestiging toegevoegd te worden aan de subsidie aanvraag. Het is daarbij ook belangrijk dat het apparaat nieuw is aangeschaft

Subsidie voor de zakelijke gebruiker van waterpompen

Voor de zakelijke gebruiker geldt een ander aantal voorwaarden, regelingen en processen met betrekking tot de aanvraag van een subsidie. De overheid wilt deze subsidies zo aantrekkelijk mogelijk maken voor bedrijven die zich willen verrijken met duurzame stroom, energie en warmte. Het is hierbij belangrijk dat bedrijven de juiste keuzes maken die passen bij hun beleid. Ben je als bedrijf een voorloper op het gebied van duurzaamheid en groene energie dan is er een aanzienlijk gedeelte van alle kosten te besparen.

Zakelijke gebruikers

De volgende ondernemingsvormen vallen onder die van zakelijke gebruikers. Denk hierbij aan zelfstandige ondernemers, bedrijven, woningcorporaties, ondernemers in de landbouw, verenigingen en stichtingen. Mocht je onder een van deze groepen vallen dan moet je dus een subsidie als zakelijke gebruiker aanvragen. Voor de zakelijke gebruiker zijn er meer strengere voorwaarden dan voor de particuliere gebruiker. Ook duurt het proces langer en ligt deze iets ingewikkelder dan voor andere gebruikers. Dit is van belang om fraude en misverstanden te voorkomen. De volgende voorwaarden en eisen worden gesteld aan de zakelijke gebruiker voordat deze een aanspraak kan maken op een subsidie voor waterpompen:

  • je moet van plan zijn om 1 of meerdere apparaten aan te schaffen die onder de technische eisen vallen. Over het algemeen zijn dit waterpompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels
  • de subsidie aanvraag dient voor zakelijke gebruikers online te worden ingediend. Hiervoor word er een E-herkenningsnummer aan je uitgereikt
  • voor deze subsidie aanvraag is het essentieel dat je eerst de aanvraag doet voordat je de apparatuur daadwerkelijk in huis haalt. Je krijgt een referentienummer als de aanvraag behandeld is en je zeker weet dat je de betreffende subsidie ontvangt. Mocht je deze subsidie toch aanvragen voordat je de referentie in ontvangst neemt dan is dat op eigen risico. Mocht de aanvraag niet goedgekeurd worden dan krijg je geen subsidie en verlies je de kosten
  • nadat de apparatuur bij je is geïnstalleerd en je alle kosten hebt betaald vraag je een vaststelling aan van de subsidie. Nu wordt de subsidie dus relevant in de procedure en kan je deze gaan innen. Op het moment dat de subsidie verleent wordt heb je in principe 12 maanden om de aanvraag in te dienen
  • in tegenstelling tot de regeling voor de particuliere gebruiker kan een zakelijke gebruiker wel om een voorschot vragen indien de betreffende apparatuur is aangeschaft en betaald. Wel moet je daarnaast alsnog een vaststelling van subsidie aanvragen
  • er kan subsidie worden aangevraagd op meerdere apparaten. Uiteraard krijg je maar 1 subsidie per apparaat

Duurzaamheid binnen de zakenwereld

De zakelijke gebruiker kan dus gebruik maken van vele verschillende regelingen die de financiële lasten van zijn onderneming kunnen verlichten. Wel is het belangrijk dat de eigenaar van de onderneming de aanvraag indient, dit mag dus niet gedelegeerd worden naar een medewerker tenzij deze ten volle gemachtigd is. Duurzaamheid in de zakenwereld is een ware trend aan het worden. Iets waar apparaten zoals waterpompen en boilers een sterke bijdrage aan kunnen leveren. Duurzame producten verlagen de kosten van de zakelijke gebruiker en zetten het bedrijf op een hoger voetstuk als progressieve en verantwoorde onderneming. De overheid speelt slim in op de maatschappelijke positie van bedrijven. Inventies zoals waterpompen kunnen door middel van subsidie een sterke promotie krijgen.